Gothic meets Klassik: 04. & 05.11.2016 Leipzig

Forced to Mode – Freitag
framheim – Freitag
M.I.N.E – Freitag
Peter Heppner – Freitag
Solar Fake – Freitag
Forced to Mode – Samstag
Peter Heppner – Samstag
Sven Friedrich – Samstag